De informatie op deze website is nauwkeurig samengesteld. Het kan echter voorkomen dat informatie op deze website onjuist of onvolledig is. Daarnaast kunnen op deze website hyperlinks naar pagina’s van derden voorkomen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. FundIQ B.V. (“FundIQ”) is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de inhoud daarvan.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) berusten bij FundIQ of haar licentiegevers. Geen enkel deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FundIQ.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FundIQ is het niet toegestaan links naar websites van FundIQ aan te bieden.