Proces: FundIQ is snel en transparant

FundIQ streeft ernaar snel duidelijkheid te kunnen bieden en processen efficiënt in te richten. We proberen binnen 48 uur een eerste terugkoppeling te geven op een propositie. Afhankelijk van de snelheid en kwaliteit van de informatieverstrekking duurt het totale proces 2 tot 3 weken.

1. Aanvraag en eerste analyse

Om een aanvraag te beoordelen hebben wij in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • beschrijving van de onderneming, haar activiteiten en strategie
  • omschrijving en berekening van de omvang van de financieringsbehoefte
  • structuuroverzicht (juridisch en organisatorisch)
  • meest recente jaarrekening
  • actuele cijfers
  • 1-3 jaars financiële vooruitzichten.

2. Bedrijfsbezoek

Als wij na de eerste analyse voldoende aanknopingspunten zien voor een financiering van FundIQ, dan plannen wij graag een kennismaking in om de onderneming en de ondernemer(s) beter te leren kennen.

3. Termsheet

Na het bedrijfsbezoek zullen wij een aantal additionele vragen stellen om een goed begrip te hebben van de positie van de onderneming, zowel strategisch als financieel. Vervolgens streven wij er naar zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden en de voorwaarden. Binnen een week na het bedrijfsbezoek en de ontvangst van de nader gewenste informatie volgt er al dan niet een termsheet.

4. Nader onderzoek en documentatie

Indien er overeenstemming is bereikt over de voorwaarden, zullen wij een nader onderzoek starten. Dit onderzoek richt zich op de volgende items : organisatie, financieel en marktpositie. Verder wordt de definitieve overeenkomst uitgewerkt.

5. Verstrekking en beheer

Als de financiering is verstrekt zal de onderneming periodiek informatie aan FundIQ verstrekken. Deze informatie omvat vanzelfsprekend financiële informatie, maar ook de belangrijkste indicatoren waarop u de onderneming stuurt. Op basis van deze informatie helpen wij u kansen of risico’s te identificeren en kan FundIQ vinger aan de pols houden.